February 21, 1970. Las Vegas, NV.

March 1, 1970 (2:00 pm). Houston, TX.

August 10, 1970 Opening Show. Las Vegas, NV.

August 13, 1970 Dinner Show. Las Vegas, NV.

Augut 1, 1971 MS. Lake Tahoe, NV.

August 1971. Las Vegas, NV.


November 5, 1971 (8:30 pm). Minneapolis, MN.

april 5 1972 buffalo ny 

April 6, 1972. Detroit, MI

april 6 1972 detroit mi 

April 7, 1972. (8:30 pm) Dayton, OH.

1972 > April 10, 1972. Richmond, VA.

 April 13, 1972 (8:30 pm). Charlotte, NC

April 14, 1972. Greensboro, NC.

 April 16, 1972.(2:30 pm) Jacksonville, FL

 April 16, 1972.(8:30 pm) Jacksonville, FL

 April 18, 1972. San Antonio, TX


June 9, 1972 (8:30 pm) New York, NY.

June 10, 1972 (2:30 pm) New York, NY

June 11, 1972 (2:30 pm) New York, NY

 June 12, 1972 (8:30 pm) Fort Wayne, IN.

 June 13, 1972 (8:30 pm) Evansville, IN.

June 16, 1972 (8:30 pm) Chicago, IL.

 June 17, 1972 (2:30 pm) Chicago, IL

 June 17, 1972 (8:30 pm) Chicago, IL

June 18, 1972 (8:30 pm) Fort Worth, TX.

 June 19, 1972 (8:30 pm) Wichita Falls

September 4, 1972 Closing Show. Las 

 November 9, 1972 (8:30 pm). Tucson, AZ.